Telephone: (+603) 8408 5530
Currencies:
0

0 comments / Posted on by Kei Basar

Kasut road neutral HOKA yang mana sesuai untuk anda?

Title Hoka Yang Mana Untuk Anda

Kami selalunya syorkan kepada pelanggan kami model kasut HOKA mengikut kegunaan dan objektif larian mereka. Kasut neutral HOKA boleh disusun mengikut 3 faktor utama, iaitu tahap kusyening, responsifness dan juga berat.

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing